Obavijest obveznicima dostave podataka u ROO/2016

Poštovani obveznici dostave podataka, ovim putem Vas obavještavamo da baza Registra onečišćavanja okoliša Hrvatske agencije za okoliš i prirodu trenutno nije otvorena za unos podataka za 2016. izvještajnu godinu zbog izrade novih obrazaca aplikacije i nadogradnje sustava.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine“ br. 87/15) došlo je do određenih promjena u odnosu na dosadašnju prijavu te su od 01. siječnja 2017. prestali važiti obrasci PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3, PI-V, KI-V, PI-T-D2, PI-T-D3, PL-PPO, PL-SKO, PL-SPO i PL-OPKO. U Registar onečišćavanja okoliša dostavljat će se podaci na novim obrascima:

  • PI-1 (ROO – sjedište operatera)
  • PI-2 (ROO – pojedinačne organizacijske jedinice u sastavu operatera)
  • PI-Z (ispuštanja u zrak iz pojedinačnih nepokretnih izvora)
  • PI-V (ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda)
  • KI-V (ispuštanje komunalnih otpadnih voda)
  • PI-T (ispuštanja u tlo – obrada otpada na/u tlu (D2) i duboko utiskivanje otpada u tlo (D3))
  • NO (nastanak otpada)
  • SO (sakupljanje otpada)
  • OZO (oporaba/zbrinjavanje otpada).

O daljnjim aktivnostima vezanim uz prijavu podataka možete saznati na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (http://www.azo.hr/RegistarOneciscavanjaOkolisaROO01) te redovito pratite i službene stranice Koprivničko-križevačke županije.

                                                                                                                              Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije