Obavijest obveznicima dostave podataka u ROO za 2013 godinu

Poštovani korisnici/obveznici, baza Registar onečišćavanja okoliša Agencije za zaštitu okoliša (Internet baza na stranicama www.azo.hr) otvorena je za unos podataka za 2013. izvještajnu godinu. Također podsjećamo da je sukladno članku 20. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) rok za prijavu podataka 1. ožujak 2014. godine.

Za sva stručna pitanja (npr. definiranje obveze prijave u ROO, pomoć vezana uz upis podataka u obrasce kao što su snimanje/brisanje podataka, tematska pitanja vezana za prijavu podataka o ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vode/more i tlo te otpadu) obratite se u Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, kontakt osoba je Valentina Peršić, na e-mail: okolis@kckzz.hr  i/ili na telefon 048/658-147.

Direktan unos podataka u aplikaciju ROO baze moguć je uz posjedovanje korisničkog računa, a ukoliko niste registrirani, ispunite Zahtjev za dodjelu korisničkog računa koji se nalazi na http://roo.azo.hr/zahtjev_racun.aspx. Samo iznimno, ukoliko obveznik nema mogućnost slanja podataka putem mrežne aplikacije (ne posjeduje kompjuter ili pristup internetu), ROO dostava podataka može i u papirnatom obliku, na obrascima iz Narodnih novina, koji se šalju na adresu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KKŽ, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica.

Za pitanja i pomoć u vezi administriranja baze ROO (npr. otvaranje korisničkog računa,  zaboravljeni podaci za pristup bazi, promjena tipa korisničkog računa), možete kontaktirati Agenciju za zaštitu okoliša (AZO) putem helpdesk-a ROO, svaki radni dan od 9.30 – 11.00 sati, elektroničkom poštom: roo@azo.hr ili info@azo.hr i telefonom: 01/557-9966.

Prije popunjavanja obrazaca i postavljanja upita obveznici trebaju biti upoznati s Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša, koji osim teksta sadrži i detaljne upute uz obrasce za prijavu. Ujedno bi obveznici trebali proučiti slijedeće materijale, koji uvelike olakšavaju ispunjavanje predmetnih obrazaca:  „Najčešće postavljena pitanja“, „Priručnik za vođenje ROO“, „Upute za korištenje baze ROO“ i „Primjeri ispunjenih obrazaca“ Svi navedeni materijali dostupni su na Internet stranici AZO unutar rubrike ROO:

–          (http://www.azo.hr/RegistarOneciscavanjaOkolisaROO01)

Napomene/upute:

  1. Ukoliko ste tijekom prošle godine proizveli/posjedovali 50 kg opasnog otpada, 2 000kg neopasnog otpada i imate ispust u vode te posjedujete vodopravnu dozvolu kojom je propisana obveza analiza otpadnih voda te imate ispuste u zrak – dužni ste prijaviti podatke u ROO. Ukoliko ste imali manje količine otpada ili nemate ispuste dostavite u Odsjek (poštom ili putem e-maila) Izjavu da niste dužni dostaviti podatke u ROO za 2013 godinu.
  2. Nakon što su na adresu vaše e-pošte pristigli korisnički podaci za pristup bazi ROO odnosno korisničko ime i lozinka možete započeti s unosom Vaših podataka.
  3. Osim korisničkog imena i lozinke za unos podataka biti će potrebne Gauss-Krügerove koordinate (GK). Državna geodetska uprava (DGU), primjenjuje novi sustav određivanja koordinata u HTRS96 koordinatnom sustavu, a koji nije u skladu s koordinatnim sustavom i kontrolama unosa koordinata u sustava ROO. Stoga je za korištenje očitanih koordinata iz HTRS96 sustava u sustavu ROO potrebno izvršiti konverziju. Naputak kako to obveznici dostave podataka mogu sami učiniti nalazi se u obavijesti na mreži na,  http://www.azo.hr/OdredivanjeGaussKrugerovihKoordinata.
  4. Uneseni podaci u obrasce pohranjuju se odabirom opcije „Spremi“ na dnu svakog obrasca. Podaci se nakon odabira opcije „Spremi“ još uvijek mogu brisati i mijenjati. Tek po završetku unosa svih podataka za određenu godinu bira se opcija „Završetak unosa tekuće godine“ koja se nalazi na lijevom gornjem uglu aplikacije, u Glavnom izborniku, ispod „Unosa u obrasce“. Nakon odabira ove opcije, sam Obveznik više ne može mijenjati podatke u obrascima. Za obveznika podaci su „zaključani“ i time je završena prijava u ROO.
  5. Županija dobiva obavijest o unosu podataka u Bazu i ima uvid u popis svih Obveznika te može pristupiti validaciji i verifikaciji podataka.
  6. Na PL-SKO obrascima potrebno je koristiti podatke sa zadnjeg popisa stanovništva iz 2011. godine (dostupno na www.dzs.hr).

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode KKŽ