Obavijest obveznicima dostave podataka u Registar onečišćivanja okoliša

U nemogućnosti poboljšanja sustava dostave podataka u ROO bazu za 2008 godinu, Agencija za zaštitu okoliša proslijedila je naputak svim županijskim odjelima Republike Hrvatske, a tekst obavijesti glasi:

„Poštovani obveznici,

zbog neplaniranoga kašnjenja u izradi baze Registra onečišćavanja okoliša molimo Vas da svoje podatke, sukladno članku 19. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša, šaljete putem papirnatih obrazaca dostupnih u Narodnim novinama. Ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce pošaljite nadležnom tijelu u županiji do 1. ožujka 2009. godine.

Također možete ispuniti elektroničke Excel obrasce dostupne u rubrici ROO na službenim stranicama Agencije (www.azo.hr) te ih nakon računalnoga ispisa potpisane i ovjerene pečatom tvrtke poslati nadležnom županijskom uredu. Naglašavamo da Excel obrasce ne šaljete elektroničkom poštom nego samo redovnom poštom u papirnatom obliku.

Ovako prikupljene podatke sukladno članku 19. Pravilnika o ROO nadležna će tijela u županijama unijeti u bazu ROO.

Dakle, elektronički Excel obrasci, korišteni za unos podataka za 2007. godinu bit će opet pušteni u uporabu, ali samo u svrhu slanja podataka u papirnatome obliku.

Na izradi baze Registra onečišćavanja okoliša intenzivno se radi te se njen dovršetak planira u drugoj polovici veljače.

Uz bazu će biti dostupni  „Zahtjevi za dodjelom korisničkog računa za unos podataka u bazu ROO“, kao i "Upute za korisnike baze Registra onečišćavanja okoliša".

Dodjela korisničkih računa vršit će se elektroničkom poštom po ispunjavanju i slanju traženih podataka iz zahtjeva.“

                                                                                                          Agencija za zaštitu okoliša

Ispunjene, ovjerene i potpisane obrasce dostavite nadležnom županijskom tijelu (s oznakom – ROO obrasci) na adresu:

UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ

Pododsjek za zaštitu okoliša

Nemčićeva 5

48 000 Koprivnica