Obavijest: Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ financiranog iz Europskog Kohezijskog fonda.

Predmet Poziva je izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (otpadni papir, karton) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, metal i tekstil) s javnih površina, kod korisnika usluge te iz reciklažnih dvorišta.

Cilj Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika i otpadni metal)

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje prijavljuju projekt izgradnje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

 • Aktivnosti vezane uz pripremu projektne dokumentacije;
 • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje;
 • Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje;
 • Stručni nadzor građevinskih radova;
 • Projektantski nadzor;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • Tehnička pomoć za upravljanje projektom;
 • Aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 350.000.000,00 HRK.

Dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi:

 • najniži iznos 1.000.000,00 HRK;
 • najviši iznos 50.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85%.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. lipnja 2020. godine.

Sva dokumentacija Poziva nalazi se OVDJE.

Za sve dodatne informacije i pitanja slobodno se obratite u PORU Regionalnu razvojnu agenciju Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica na tel. 621-978 ili e-mail info@pora.com.hr.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije