Obavijest o zatvaranju Javnih poziva A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi i T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekta javnog i privatnog sektora

Više se neće zaprimati novi zahtjevi za aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi i tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekta javnog i privatnog sektora, zbog isteka roka za podnošenje zahtjeva kao i zbog utroška sredstava planiranih u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu.

Svi zahtjevi koji će eventualno biti zaprimljeni u pisarnici nakon ove obavijesti, biti će odbijeni.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu