OBAVIJEST o provođenju PONOVNE javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš  na  dopunjenu Studiju utjecaja na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom nositelja zahvata  Hrvatske vode, Zagreb

Dopunjena Studija o utjecaju na okoliš Drava LIFE – integralno upravljanje rijekom (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata tvrtke  Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb upućuje  se na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 8 dana temeljem Odluke  o  upućivanju na javnu raspravu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 3. svibnja 2021. godine.  Za sve vrijeme trajanja javne rasprave, u razdoblju od 8 dana, javnosti će u službenim prostorijama Koprivničko-križevačke županije biti omogućen  javni uvid u Studiju povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi, dok će u službenim prostorijama  Varaždinske županije, Međimurske županije, Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije biti omogućen uvid u ne-tehnički sažetak Studije.

Javno izlaganje biti će održano dana 26. svibnja 2021u Koprivnici, u 11,00 sati putem  video-konferencije na slijedećem linku:

Primjedbe je moguće davati isključivo na predmet izmjena Studije te se primjedbe, mišljenja i prijedlozi koji se ne odnose na prednet izmjena Studije istaknut u Obavijesti o javnoj raspravi iz privitka, neće uvažiti.

Studija o utjecaju na okoliš s prilozima

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode