Obavijest o promijeni načina brisanja korisničkog računa u ROO bazi

Zbog stupanja na snagu novog Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) i primjene novih viših pragova o kojima smo već obavijestili, mnogi poslovni subjekti RH više ne podliježu prijavi u ROO. Zbog navedenog došlo je do iznimnog povećanja pristiglih pojedinačnih zahtjeva brisanja KR putem aplikacije Industrija Helpdesk-a. Prema uputama HAOP-a, ove godine se ispunjeni Zahtjevi za promjenom statusa korisničkog računa, (Zahtjev se nalazi u privitku), šaljE na mail u Županiju kako bi se objedinjeno poslalo u nadležnu Agenciju na brisanje.

Ukoliko niste obveznik prijave podataka, ispunite Zahtjev (podaci o tvrtki, OIB, i dr. te navedite obrazloženje brisanja iz ROO baze i obavezno navedite korisnik1234 i sl.) i pošaljite ga na mail okolis@kckzz.hr.

Dostavite potpuno ispunjene Zahtjeve do 31.ožujka 2016. godine.

U tablici se nalaze pragovi najčešće prijavljivanih onečišćujućih tvari, a detaljno provjerite u novom Pravilniku o ROO (NN 87/15):

ZRAK
Šifra Onečiš.tvar Prag na razini org.jed.
201 SO2 3.000 kg/god.
202 NO2 600 kg/god.
203 CO 200 kg/god.
204 CO2 450.000 kg/god.
304 NMHOS 100 000 kg/god.
501 Čestice PM10 200 kg/god.
OTPAD
Neopasni otpad 20 t/god
Opasni otpad 0,5 t/god
Svi koji posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom
VODE
obveznici su svi koji posjeduju vodopravnu dozvolu ili okolišnu dozvolu kojom je propisana obveza analiza otpadnih voda

Za sva stručna pitanja obratite se u Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, kontakt osoba Valentina Peršić, na e-mail: okolis@kckzz.hr i/ili na telefon 048/658-147.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode