Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100043 Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije

Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. dana  01.  veljače 2019. objavljen je Javni poziv za T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta sufinanciranjem komasacije. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko-križevačke županije, opći prihodi i  primici  za  2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna.

Do 04. veljače 2019. godine zaprimljeno je 52 zahtjeva korisnika za 118 ugovora za kupnju poljoprivrednog zemljišta u nominalnoj vrijednosti od 1.124.440,57 kuna. Sukladno članku IV. Javnog poziva isti se privremeno zatvara te nakon obrade pristiglih zahtjeva i utvrđivanja njihove valjanosti utvrdit će se da li su rezervirana sredstva Proračuna u cijelosti utrošena.

Stoga od 05. veljače 2019. godine svi zahtjevi po ovom pozivu koji stignu neće biti razmatrani, niti predmet postupanja.

Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva na mrežnoj stranici www.arhiva.kckzz.hr objaviti ćemo Obavijest o konačnom zatvaranju Javnog poziva ili eventualnoj mogućnosti podnošenja zahtjeva korisnika postupkom produženja roka za podnošenje zahtjeva.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu