Obavijest o otvorenom pozivu MINPO-a „E-IMPULS“

Poštovani poduzetnici, obavještavamo Vas da je Ministarstvo poduzetništva i obrta, objavilo otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom E-impuls.

Predmet Poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Cilj Poziva je potaknuti što veći broj mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga koja će primiti bespovratnu potporu u svrhu jačanja konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mala poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljive djelatnosti:

a) C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

b) F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

c) J Informacije i komunikacije;

d) M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga, te aktivnosti pružanja savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 HRK dok najviši iznos sredstava ne može biti viši od 300.000 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

  • malom poduzeću 65%,
  • mikro poduzeću 85%.

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s periodom dostave projektnih prijava od 01. kolovoza 2016. godine do 30. rujna 2016. godine.

Dodatne informacije o Pozivu, kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 621-978 ili na e-mail: info@pora.com.hr.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja