Obavijest o mogućnost ostvarivanja naknade u okviru projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini

Koprivničko-križevačka županija se i ove godine, putem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode uključila u provođenje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2015. godini, koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
U našoj Županiji projekt je započeo prije šest godina s ciljem da se kroz očuvanje i zaštitu područja te prostora u kojem rode obitavaju i grade svoja gnijezda pridonese očuvanju populacije bijele rode (Ciconia ciconia), koja pripada europskim gnjezdaricama. Populacija bijele rode strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“ broj 144/13).
Vlasnici ili korisnici stambenih, gospodarskih i drugih građevinskih objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode, da bi ga očuvali, mogu dobiti naknadu u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu ukoliko osobno ili poštom dostave sljedeću dokumentaciju na adresu:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica najkasnije do 30. lipnja 2015. godine.

  • kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojima se gnijezdo rode nalazi,
  • kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,
  • podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada,
  • potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka,
  • fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Međusobna prava i obveze koje se odnose na sufinanciranje projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2015. godini na području Koprivničko-križevačke županije regulirana su ugovorom koji je sklopljen između Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sukladno navedenom ugovoru, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davanjem sredstava pomoći sufinancira pola iznosa naknade odnosno 350,00 kuna po gnijezdu rode svakom vlasniku ili korisniku građevinskog objekta na kojima se to gnijezdo nalazi dok preostalih 350,00 kuna osigurava Koprivničko-križevačka županija putem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.
Dodatne informacije o projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode“ na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini mogu se dobiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati na broj telefona 048/ 621 790, na stranici http://zastita-prirode-arhiva.kckzz.hr/ ili putem elektroničke pošte na adresi info@zastita-prirode-arhiva.kckzz.hr.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode