Obavijest o mjerama suzbijanja i sprečavanja širenja influence ptica na zaraženim i ugroženim područjima

Nakon što je na farmi tovnih purana u naselju Delovi utvrđena pojava influence ptica i farma je stavljena pod nadzor veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, na sastanku Lokalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje influence ptica na području Koprivničko-križevačke županije, koji djeluje u koordinaciji s Kriznim stožerom Ministarstva poljoprivrede, određene su mjere za daljnje postupanje.

Zbog pojave visoko patogene influence ptica na području županije, podtipa H5N8, u Republici Hrvatskoj na snazi su posebne mjere suzbijanja i sprječavanja daljnje pojave i širenja influence ptica.

Influenca ptica je virusna bolest divljih ptica i domaće peradi, a podtip koji trenutno cirkulira u Republici Hrvatskoj ne uzrokuje bolest kod ljudi. Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad.

Klinički znakovi koji upućuju na influencu ptica: perad je potištena, nakostriješena perja, značajan pad nesivosti i valivosti, ljuska jajeta loše je kvalitete, perad kašlje, šmrca i diše na otvoreni kljun, uočava se oteknuće glave i vrata, kresta i podbradnjak poplave, pojava živčanih smetnji (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje), iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti.

Za vrijeme trajanja mjera na zaraženom i ugroženom području je:

 • Obvezno zatvaranje i držanje sve peradi, uzgojene pernate divljači i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama
 • Obvezno odvojeno držanje domaćih pataka i gusaka od ostalih vrsta peradi
 • Zabranjena uporaba vanjskih spremnika vode za perad, uzgojenu pernatu divljač i ptice u zatočeništvu
 • Zabranjeno održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja peradi, pernate divljači i ptica na tržnicama, priredbama i kulturnim događajima, uključujući letačka natjecanja ptica od jednog do drugog mjesta
 • Obvezno osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu.

Prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, zaraženim područjem u našoj županiji proglašena su naselja:

 • Koprivnički Bregi i Jeduševac u općini Koprivnički Bregi,
 • Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski u općini Novigrad Podravski te
 • Hlebine u općini Hlebine

Ugroženim područjem u našoj županiji proglašena su naselja:

 • Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec u sklopu grada Koprivnice
 • Gabajeva Greda u općini Hlebine
 • Drnje u općini Drnje
 • Molve, Molve Grede, Čingi-Lingi, i Repaš u općini Molve
 • Glogovac u Koprivničkim Bregima
 • Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka u općini Gola
 • Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje u općini Virje
 • Sigetec, Komatnica i Peteranec u općini Peteranec
 • Đurđevac u sklopu grada Đurđevca
 • Borovljani, Javorovac i Srdinac u općini Novigrad Podravski
 • Gornja Velika u općini Sokolovac
 • Novo Virje u općini Novo Virje

Rješenje je stupilo na snagu 19. studenoga, a vrijedi do dana donošenja rješenja kojim se isto ukida.

Iz Državnog inspektorata također poručuju kako su posjednici peradi dužni svakodnevno pratiti zdravstveno stanje peradi te obavezno prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja te uginuća peradi nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Služba ureda župana