Obavijest o kupnji karata učenika srednjih škola koji putuju vlakom

Obzirom da Oduka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2015. još nije donesena, HŽ Putnički prijevoz će učenike koji koriste prijevoz vlakom u razdoblju od 7. rujna do 12. rujna 2015. (uključivo 12. rujna) od mjesta stanovanja odnosno boravišta do mjesta školovanja otpremati na način opisan u

Obavijest HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. o kupnji pretplatnih karata za mjesec rujan 2015.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine