Informacija – nacrt okolišne dozvole za odlagalište otpada „Piškornica“, Koprivnički Ivanec, Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o.

Tijekom postupka izdavanja okolišne dozvole kojeg vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za operatera Piškornica-sanacijsko odlagalište j.d.o.o., Ilica 1/A, Zagreb, na temelju Odluke istog ministarstva, Nacrt okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada „Piškornica“, upućuje se na uvid u trajanju od petnaest dana i to od 20. studenog 2015. do 04. prosinca 2015. godine na web stranicama Ministarstva, link:  http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html  gdje je objavljena kompletna dokumentacija te na ovim službenim stranicama.

Tijekom trajanja javnog uvida, zaključno sa zadnjim danom objave, primaju se primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Nacrt okolišne dozvole na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštite okoliša i zaštitu prirode, Odsjeka za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5., Koprivnica. Nečitljive i nepotpisane primjedbe dostavljene izvan predviđenog roka neće se uzimati u obzir.

Informacija o predmetnome objavljuje se i na objavnim pločama Koprivničko-križevačke županije.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Koprivničko-križevačke županije