Obavijest o javnom uvidu u nacrt okolišne dozvole za odlagalište otpada Ivančino brdo u Gradu Križevci

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbe članka 16., stavka 4. Uredbe o okolišnoj dozvoli (“Narodne novine” br. 8/14) u postupku ishođenja Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada “Ivančino brdo” operatera Komunalno poduzeće d.o.o. iz Križevaca donijelo je Odluku od 28. svibnja 2015. o stavljanju na uvid javnosti i zainteresiranoj javnosti nacrta okolišne dozvole za odlagalište otpada Ivančino brdo, Grad Križevci u trajanju od 15 dana.
Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli bit će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 3. lipnja do 17. lipnja 2015. (www.mzoip.hr /okoliš – okolišna dozvola – novosti, Uvid u nacrte rješenja o okolišnoj dozvoli), a primjedbe i prijedloge moguće je dostaviti na adresu Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nemčićeva 5., 48 000 Koprivnica, ili e-adresu: ana.list@kckzz.hr, najkasnije do zadnjeg dana trajanja uvida. Nečitko pisane primjedbe dostavljene izvan roka i bez adrese neće se uvažiti.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode