Novi radni sastanak vezan uz Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup internetu

Župan Darko Koren sa suradnicima je održao 5. radni sastanak vezan uz Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup internetu. Sastanku su prisustvovali načelnici općina Drnje, Legrad i Novigrad Podravski, te predstavnici općina Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Peteranec, Rasinja, Sokolovac i Grada Koprivnice.

Cilj ovog sastanak bio je utvrđivanje zajedničkog stava oko iskaza komercijalnog interesa operatorima, te definiranje rokova za dostavu podataka potrebnih za izradu konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture. Ovih dana pokrenut će se ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, kao zadnji korak prije donošenje konačne verzije PRŠI-a.

Služba ureda župana