Novi natječaj za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

Savez Alpe Jadran otvorio je novi jesenski javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran koji će biti otvoren u razdoblju od 01. do 30. rujna 2017. godine.

Na javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Karlovačku,  Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, Vas iz Mađarske, te Republiku Sloveniju.

Svi zainteresirani prijavitelji opisuju svoj projektni prijedlog na propisanom aplikacijskom obrascu te ga potom prijavljuju putem nadležnih TCP-a (Tematskih koordinacijskih točaka) koje pokrivaju 14 područja (Poljoprivreda i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Mobilnost; Sport; Turizam), a temeljem kojeg se odlučuje o prihvaćanju projekta. Projektni obrazac možete pronaći na slijedećoj poveznici http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

Informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi mogu se pronaći u Smjernicama za provedbu projekata financijski podržanih od strane saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially supported by the AAA), koje su objavljene u prilogu obrasca projektne aplikacije.

Jesenski sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran na kojem će se odlučivati o projektima, zakazan je za 19. listopada 2017. godine.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije na području Koprivničko-križevačke županije koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge.

Udruge koje ostvare financiranje svojih projekata sredstvima Saveza Alpe Adria, imaju mogućnost temeljem Javnog poziva za sufinanciranje projekata udruga ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran ostvariti i sufinanciranje projekta od strane Koprivničko-križevačke županije.

Detaljnije informacije zainteresirani mogu dobiti u Odsjeku za međunarodnu suradnju i europske fondove na broj telefona 220-347 ili e-mail medjunarodna.suradnja@kckzz.hr.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove