NATREG

Zaštićena područja predstavljaju temelj očuvanja biološke raznolikosti, ali ona ujedno predstavljaju i veliki potencijal socijalnog i gospodarskog napretka iako navedeni potencijal nije prepoznat u pozitivnom smislu već više kao određena kočnica i smetnja „normalnom“ životu. Cilj NATREG projekta je razvoj zajedničke transnacionalne strategije upravljanja u zaštićenim područjima. Za pilot područje Republike Hrvatske određeno je preventivno zaštićeno područje Regionalnog parka Mura – Drava na području Koprivničko-križevačke županije. Kroz projekt će se dobiti alati za evaluaciju prirodnih resursa u svrhu ekonomskog razvoja po principima održivog gospodarenja. Osigurana su sredstva za izradu studija, elaborata, održavanje radionica i izradu Strategije zelene mreže (regionalno i međunarodno povezivanje zaštićenih prirodnih vrijednosti).

Projektom je obuhvaćeno šest zaštićenih područja u Italiji (Delta rijeke Po), Austriji (Vellacher Kotscha), Sloveniji (Pohorje), Srbiji (Delibatska peščara) i Hrvatskoj (Mura-Drava). Predstavnici Republike Hrvatske u projektu NATREG, koji se provodi u sklopu Transnacionalnog programa South East Europe su Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije koji sudjeluju kao partneri iz Koprivničko-križevačke županije i pri tome u projekt uključuju ostale dionike. Projekt nastoji istaknuti postojeći prirodni i kultivirani krajobraz kao bogatstvo kraja  koje se može koristiti kao element poticaja regionalnog održivog gospodarskog napretka.

Pilot područje obuhvaća rijeku Dravu sa svim njenim meandrima, rukavcima, mrtvicama koje obiluju bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta. Ujedno je obuhvaćeno 12 okolnih naselja, konaka i dva grada (Đurđevac i Koprivnicu). Cilj projekta je iznaći smjernice koje bi omogućile suživot građanstva kao i razvoj gospodarstva i turizma u sklopu zaštićenog područja Regionalnog parka (npr. izgradnja šetnica, korištenje geotermalne, solarne i energije vjetra, izgradnja mlinova uz proizvodnju domaćeg brašna i kruha, korištenje potencijala autohtonog kulturnog naslijeđa,  naivnog slikarstva i dr.).

NATREG će se provoditi do srpnja 2011. godine.

www.natreg.eu