Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2021./2022.

Temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“ br. 55/2021.) Koprivničko-križevačka županija na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči objavljuje Natječaj za upis učenika u I. razred srednjih škola, kojima je ona osnivač.

U Koprivničko-križevačkoj županiji dostupno je 1.048 slobodnih mjesta u 51 razrednom odjelu za upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2021./2022. godini.

Sve informacije o upisima i pojašnjenja oko natječaja za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije mogu se dobiti u izravnom kontaktu sa srednjim školama, a svi upisni rokovi navedeni su u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

U privitku se nalazi Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., a sve dodatne informacije se nalaze i u Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., Odluci o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. te u Vodiču kroz srednje škole Koprivničko-križevačke županije 2021./2022.

Služba ureda župana

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2021./2022. u xlsx formatu možete pogledati na slijedećoj poveznici: https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2021/06/Natjecaj-za-upis-21-22.xlsx