Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2019./2020.

U Koprivničko-križevačkoj županiji slobodnih mjesta za upis  u prvi razred za školsku godinu ima 1.049 u 51 razrednom  odjelu. Učenici zainteresirani za glazbene programe imaju na raspolaganju 4 razredna odjela sa 67 mjesta (Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci.

Sve informacije o upisima i pojašnjenja oko natječaja za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije mogu se dobiti u izravnom kontaktu sa srednjim školama, a svi upisni rokovi navedeni su u Odluci o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

U privitku se nalazi Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., a Odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. možete vidjeti na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1020.html

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine