Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2009-2010

Na temelju točke V. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole za školsku godinu 2009/2010. (Klasa: 023-03/09-06/00003, Urbroj: 533-09-09-0049 od 28. svibnja 2009.) srednje škole objavljuju NATJEČAJ za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2009/2010. godinu.

Vidi tablicu (Tablica natječaja)