Natječaj za dodjelu financijske potpore projektima udruga iz područja informiranja hrvatske javnosti o procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija raspisalo je natječaj za dodjelu financijske potpore projektima udruga iz područja informiranja hrvatske javnosti o procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, iz sredstava Državnog proračuna za 2010. godinu. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljena je 1. ožujka 2010. godine u dnevnom tisku (Jutarnji list, Večernji list, Vjesnik, Novi list, Glas Slavonije i Slobodna Dalmacija).

Ovogodišnji je natječaj usmjeren na poticanje i širenje javne rasprave putem organizacije okruglih stolova, javnih debata, javnih predavanja, tribina, debatnih klubova i to na lokalnoj razini među širom javnosti o temama vezanim uz pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju u svijetlu pripreme građana za referendum o potpori hrvatskog članstva u EU.

Cilj natječaja je u skladu s provedbom Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo, a javne rasprave moraju biti usmjerene na bolje razumijevanje članstva u Europskoj uniji i moraju obuhvaćati neke od ovih tema: prednosti i nedostaci članstva u EE, konkretni učinci članstva, posljedice pristupanja EU za poljoprivrednike, mogućnost sudjelovanja u programima EU-a, mogućnost povlačenja sredstava iz fondova EU-a i očuvanje kulturnog identiteta i nacionalnog suvereniteta.

Pojedina udruga na natječaj može prijaviti jedan projekt, a vremensko ograničenje provedbe projekta vezano je uz proračunsku 2010. godinu. Najviši iznos financijske potpore koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog natječaja je ukupno 50.000,00 kuna, dok je najniži iznos koji se može dodijeliti 10.000,00 kuna.

Sve zainteresirane udruge projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima koje mogu dobiti u pisarnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije na adresi Trg N.Š. Zrinskog 7-8 u Zagreb ili na internetskoj stranici ministarstva www.mvpei.hr. Rok za dostavu prijava je do zaključno 31. ožujka 2010. godine. Zakašnjele (s poštanskim žigom nakon 31. ožujka 2010. godine), nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, neće se razmatrati.

Dokumentacija za natječaj nalazi se na slijedećem linku.:

http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=187&gl=201003010000001&sid=&jezik=1