Nastavljaju se radovi na sanaciji asfaltnih kolnika županijskih cesta

Nakon kraćeg kišnog razdoblja nastavljeni su radovi na sanaciji asfaltnih kolnika županijskih cesta. U Koprivničkim Bregima se saniraju uzdužna oštećenja i ulegnuća asfalta. Isti radovi se vrše na cesti od Gornje šume prema Molvama, a u naselju Gabajeva Greda u Općini Hlebine izvršena je zamjena tamponskog sloja te se nakon sabijanja novog sloja šljunka očekuje  asfaltiranje.

Ravnatelj ŽUC-a Krešimir Janach podsjetio je da se radovi izvode iz plana redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, a izvode ih ugovorni izvođači PZC Varaždin i Ceste Bjelovar.