Nastavljaju se programi Županije za pomoć u kući starijim osobama

Župan Darko Koren i predsjednica Kluba za starije osobe „Mariška“ Verica Šarlija potpisali su sporazum o provođenju programa „Pomoć u kući starijim osobama“ za 2011. godinu, te ugovora o suradnji na provedbi programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“. Ovim potpisivanjem omogućava se nastavak projekta „gerontodomaćica“ koji se provodi na području 19 općina u vrijednosti od 1,2 milijuna kuna i na području tri grada u vrijednosti od 918.000 kuna. Potpisivanju su također bili prisutni i zamjenik župana Ivan Pal, pročelnica Branka Cuki i ravnateljica Doma za starije i nemoćne Vesna Križan.

Župan Darko Koren istaknuo je zadovoljstvo razvojem programa u kojem oko 40 gerontodomaćica brine za preko 550 korisnika, za koje je ovaj program besplatan. Radi se o osobama slabijeg zdravstvenog i imovinskog stanja koje su ovisne o pomoći drugih osoba. Dodatni benefit ovog programa je i zapošljavanje ženskih osoba niže stručne spreme, koje su slabije konkurentne na tržištu rada.

Nedavno je Županijska skupština donijela odluku o osnivanju Centra za skrb i njegu, koji će preuzeti brigu o cijelom programu. Uloga centra će biti i da proširi ovu djelatnost u komercijalnom smislu, jer ima mnogo građana koji nisu u socijalnoj kategoriji a zainteresirani su za ovakav vid skrbi te su ga spremni i sami financirati. Na taj način djelatnost bi se dodatno proširila, te bi se stvorila nova radna mjesta.

Zamjenik župana Pal je na kraju dodao da je ova suradnja dokaz kvalitetnog partnerstva Koprivničko-križevačke županije i jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekt, a sve na dobrobit građana i samih korisnika usluga pomoći.