Najavljena buduća suradnja sa Hercegbosanskom županijom

Župan Darko Koren primio je izaslanika predsjednika Vlade Hercegbosanske županije Zdravka Markova koji je županu uručio pismo namjere i poziv na međužupanijsku suradnju predsjednika Vlade Draška Dalića.
Naime, Koprivničko – križevačkoj županiji je ponuđena suradnja na razini dviju županija, ali i suradnja sa PORA-om Razvojnom agencijom. Hercegbosanska županija osniva županijsku Razvojnu agenciju kao preduvjet razvoja, a sljedeća faza je razvoj ljudskih kapaciteta. Zajedničku suradnju vide u gospodarstvu, poljoprivredi, obrazovanju, okolišu, zdravstvu te prekograničnoj suradnji i prijavi zajedničkih projekata na fondove EU. Od suradnje s POROM očekuje se pomoć u smislu prijenosa znanja i prakse u Bosnu i Hercegovinu, koja je potencijalni kandidat punopravnog članstva u EU.
Ravnateljica Birčić naglasila je zainteresiranost PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za suradnju u dijelu koji se odnosi na prijenos znanja i iskustva kolegama u BiH posebice u strateškom planiranju i pripremi i provedbi EU projekata, ali i u svim područjima bitnim za uspostavu i funkcioniranje razvojne agencije. Župan Koren podržao je navedenu suradnju, a sukladno dogovorenome ista će se realizirati kroz potpis sporazuma o suradnji i uz podršku EU sredstvima temeljem zajedničkog projekta koji će se ovih dana aplicirati na otvorene EU fondove.
Sastanku je nazočio i tajnik županijske Obrtničke komore Božo Barać, ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Obrtničkog učilišta Pouka sa kojim se razgovaralo o iskustvima u provođenju obrazovanja odraslih.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.