Najava: Radni sastanak na temu „Akcijski plan za uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji“

Radni sastanak na temu analize prijedloga Akcijskog plana za uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji održat će se u četvrtak, 1. rujna 2016. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije.

Akcijski plan za uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji odnosi se na razdoblje od 2017. do 2020. godine te proizlazi iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma u kojoj je naveden i nacionalni pravni okvir vezan uz socijalno uključivanje Roma koji se proteže i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Konačni cilj je pripremiti Akcijski plan koji će sadržavati realne mjere i aktivnosti unutar kojih će i pravovremeno biti osigurana financijska sredstva u samom proračunu.

Služba ureda župana