Najava: Potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2016./2017.

Potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2016./2017. održat će se u četvrtak, 22. prosinca 2016. godine u prostorijama Županijske uprave (soba 28/ I) s početkom u 9,00 sati.

Županija je od ove akademske godine započela program dodjele stipendija studentima s područja Županije u visini 700,00 kuna za 20 studenata, a isplaćivat će se u 12 mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine.

Kod potpisivanja Ugovora potrebno je priložiti bjanko zadužnicu (ovjerenu od strane javnog bilježnika) i presliku žiro računa na koji će biti isplaćivana stipendija. Prvu stranu obrasca bjanko zadužnice ispunjava student, na iznos do 10.000,00 kuna, a drugu stranu obrasca ispunjava jamac platac koji može iti svaka punoljetna osoba, a sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju  bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12).

Ukoliko student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od 15 dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odluci iz članka 4. stavka 2. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16.).

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine