Najava Informativnog dana u Koprivnici – IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007 – 2013.

Informativni dan u Koprivnici

povodom Trećeg poziva na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu

 IPA prekograničnog programa

Mađarska – Hrvatska 2007-2013

 

održat će se u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici,

 (Trg bana Jelačića 6/II, Koprivnica), 14. prosinca 2011. s početkom u 11 sati

 

P r o g r a m

 

 

10.35-11.00

 

Dolazak i registracija sudionika, pauza za kavu

 

11.00-13.00

 

Prezentacija Trećeg poziva na podnošenje projektnih prijedloga IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013., (I dio), predavači Zajedničkog tehničkog tajništva – JTS

 Sadržaj prezentacije:

Prezentacija uključuje upoznavanje s Programom i sadržajem Trećeg poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

 

13.00-13.45

 

Pauza za ručak

 

13.45-15.00

 

Savjeti za pripremu za Treći poziv (II dio), predavači Zajedničkog tehničkog tajništva – JTS

Sadržaj prezentacije:

Prezentacija uključuje opće i detaljne savjete o pripremanju projektnih prijedloga za Treći poziv s posebnim osvrtom na ispunjavanje prijavnog obrasca i njegovih dodataka