Najava akcija „Prateći list“ – 30.06. i 04.07. 2011.

I ove godine udruga CROCPA organizira akcije skupljanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja (SZB) kako bi se omogućilo poljoprivrednicima da pravilno postupaju s otpadnom ambalažom nakon zaštite svojih usjeva i kako isti ne bi završio u prirodi i na odlagalištima komunalnog otpada. Akcija je namijenjena pravnim osobama, poljoprivrednim gospodarstvima/OPG koji su korisnici državnih poticajnih sredstava i koji trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz o adekvatno zbrinutom opasnom otpadu i ispunjenoj obvezi koja proizlazi iz Zakona o otpadu (narodne novine br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09). Na taj način se poljoprivrednici pridržavaju zakonskih propisa i pravila Dobre poljoprivredne prakse te čuvaju okoliš.

Akcije na području Županije se provodi 30. lipnja i 04. srpnja:

30. 06. 2011.

Reciklažno dvorište Koprivnica

Adolfa Daničića bb

Koprivnica

 8.00-11.00

Kalinić trgovina

Krste Hegedušića 28

Hlebine

11.30 – 13.30

Poljoprivredna apoteka GRAMINEA

Trg Matije Gupca 2

Novigrad Podravski

14.00 – 15.00

Natura Agro d.o.o.

Basaričekova 16

Đurđevac

15.30 – 17.00

04. 07. 2011.

Sajmište Sv.Ivan Žabno

Sajmište

Sv. Ivan Žabno

 8.00 – 10.00

Poljocentar d.o.o.

Nikole Tesle bb

Križevci

10.30 – 13.30

Poljocentar d.o.o.

Sv.Petar Orehovec 126

Sv.Petar Orehovec

14.00 – 16.00

Ovom akcijom „Prateći list“, osiguran je besplatan povrat ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih 11 tvrtki: AgroChem-Maks, Am Agro, Basf, Bayer, Chromos Agro, Dow Agro Sciences, Florel, Herbos, Pinus Agro, Syngenta Agro – članovi Udruge CROCPA + Genera dd (prijašnja Veterina Kalinova).

Kao i prošle godine, tvrtka CIAK će donijeti na lokaciju prateće listove. Poljoprivrednici trebaju donijeti sa sobom dokumente koji su im potrebni kod popunjavanja točke 1. Pratećeg lista (matični broj obrta i sl).

Ujedno napominjemo da bi OPG-i trebali, ukoliko su predali 50 kg ili više opasnog otpada (ambalaže SZB), prema Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07) i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine br. 35/08), dostaviti podatke u Registar onečišćavanja okoliša Koprivničko-križevačke županije kojeg vodi Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode