Najava: 19. Dani voća Koprivničko-križevačke županije

Manifestacija 19. Dani voća Koprivničko-križevačke održat će se 6. i 7. listopada 2017. godine u gradu Đurđevcu prema sljedećem programu:

PETAK, 6.listopada

17:00h  stručna predavanja, Stari grad Đurđevac

Teme – Problematika negativnog utjecaja visokih temperatura i kako ih umanjiti

Prezentacija Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom –Ministarstvo poljoprivrede

Negativni utjecaj visokih temperatura na voćarsku proizvodnju –Savjetodavna služba

Navodnjavanje – mogućnost iskorištavanja potencijala – Savjetodavna služba,

Primjena novih bioorijentiranih tehnologija u voćarstvu

Razvoj proizvodnje voća za potrebe prerađivačke industrije – Podravka d.d.

Prezentacija strojeva za voćarstvo –Hittner, Bjelovar

SUBOTA, 7. listopada

Izlagačko-prodajna izložba i popratne aktivnosti, Trg Svetog Jurja Đurđevac

10:00 Otvorenje manifestacije

10:15 Kulturno-umjetnički program

Obilazak izlagačko-prodajnog prostora

12:00 Proglašenje najuređenijeg izlagačkog prostora

Cijelo vrijeme trajanja Manifestacije mogu se vidjeti:

  • Prezentacija tradicionalnog pečenja pekmeza i rakije,
  • Prezentacija izrade aranžmana i skulptura od voća
  • Spravljanje smoothija

Služba ureda župana