Nagrađeni učenici povodom Dana Europe 2011. – OŠ Ljudevita Modeca Križevci

Zamjenik župana g. Ivan Pal, danas je uručio nagrade učenicima koji su sudjelovali u provedbi Europskog tjedna u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca Križevci.

Učenici su sa svojim mentorima osmislili niz edukativnih aktivnosti kojima su razvili nove vještine učenja te tako razvili svoje talente.

Učenici su nagrađeni za sudjelovanje kako slijedi:

-nagradni natječaj za najbolju prezentaciju (PowerPoint) europskih zemalja za učenike 6,7.i 8. razreda na engleskom i njemačkom jeziku

PREZENTACIJE U POWERPOINTU

ENGLESKI JEZIK

 1. DORA KALAUS I LARISSA KALAUS 8.D
 2. IVAN KRANJČIĆ   6.C
 3. IVA HENDELJA     6.C

NJEMAČKI JEZIK

 1. MATEA ŠPORČIĆ   8.A
 2. FILIP WOLF     6.C
 3. KAROLINA BABUŠ I PETRA BLAŠKOVIĆ   6.C

nagradni natječaj za izradu plakata/postera te likovnih radova za učenike od 1 do 8. razreda na temu “I LOVE EUROPE” volim Europu…

PLAKATI-POSTERI

 1. PETRA NEMČIĆ 8.A
 2. NIKOLINA BABKO 6.E
 3. LUCIJA KOS 6.E

nagradni kviz na engleskom jeziku «WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE IN EUROPE» 

 1. MIHAEL FUČKOR 8.A
 2. IVAN LUKAČIĆ 7.C
 3. LUKA SLIVARIĆ 7.C

mentori su bili profesori: Josip Žulj, Gordana Horvat, Senka Pleše, Irena Horvat  i dr. u suradnji sa ravnateljem Draženom Bokanom!

Vesna Pribeg