Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Ivan Pal obišao područje Županiju

Načelnik županijskog Stožera zaštite i spašavanja Ivan Pal u kasnim popodnevnim satima u ponedjeljak 11. studenog obišao je sa suradnicima Hlebine, Torčec i Reku zbog intenzivnih padalina i mogućih poplava. Uočeno je da su sanirana mjesta dobro zaštićena, ali još uvijek postoje potencijalne opasne točke. Konstatirano je da treba hitno obaviti daljnje zahvate sanacije te da će se na to ukazati prvenstveno Hrvatskim vodama.