Načelnik Općine Peteranec prezentirao planove za 2016. godinu

Načelnik Općine Peteranec Krešimir Matijašić posjetio je danas zamjenika župana Darka Sobotu kako bi mu prezentirao planove za 2016. godinu. Kao jedan od planova posebno je istaknut početak nadogradnje Područne škole „Fran Galović“ u Peterancu za koju je već ishođena građevinska dozvola, a njenom nadogradnjom stvorili bi se uvjeti za nastavu u jednoj smjeni. Pored škole, krenut će se u nadogradnju prostorija nogometnog kluba Panonija u Peterancu, a planiran je i završetak ograde oko igrališta nogometnog kluba Mladost u Sigecu.

Načelnik je izvijestio o pozitivnom odgovoru od strane EU fondova i Hrvatskih voda za sufinaciranje dovršetka kanalizacijske mreže u Peterancu koji se očekuje ove godine, a planiran je i početak izgradnje kanalizacijske mreže u Sigecu. U planovima za ovu godinu su i brojna uređenja koja uključuju Društveni dom u Komatnici, trg u Peterancu, parkove i dječja igrališta, mrtvačnice i staze na grobljima te odvodne kanale. Između ostalog, planirano je i asfaltiranje cesta na području Općine i parkirališta ispred groblja u Peterancu te obnova krovišta Društvenog doma u Sigecu.

Načelnik Matijašić izvijestio je zamjenika Sobotu da će projekt izgradnje biciklističke staze Peteranec – Koprivnica, za koji su u prošloj godini rješavali imovinsko pravne odnose, kandidirati prema fondovima Europske unije.

Zamjenik Sobota istaknuo je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom dodajući kako se nada da će ona ostati uspješna i u budućnosti, a načelnik Matijašić zahvalio je Županiji na pomoći u realizaciji općinskih programa.

Služba ureda župana