Na županovom Kolegiju gradonačelnika i načelnika raspravljalo se o aktualnostima iz područja EU projekata, gospodarstva, prostornog uređenja i gradnje, zdravstva, civilne zaštite i zaštite prirode

U Domu mladih u Koprivnici danas je, sukladno svim epidemiološkim mjerama, održana prva sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije u novom mandatu, koju je sazvao župan Darko Koren. Uz predstavnike jedinica lokalne samouprave, sjednici su prisustvovali pročelnici županijskih upravnih tijela i ravnatelji županijskih ustanova.

Kolegij je otvorio župan, čestitavši gradonačelnicima i načelnicima općina na rezultatima lokalnih izbora te je, obzirom na novoizabrane načelnice i načelnike, predstavio pročelnike i ravnatelje ustanova koji će im biti na raspolaganju u budućoj suradnji. Župan je zahvalio svima na odazivu na Kolegij i dosadašnjoj suradnji, kao i na svim upućenim inicijativama usmjerenima razvoju svojih sredina. Obzirom da su neki prijedlozi bili individualnog karaktera, župan je pozvao predstavnike jedinica lokalne samouprave na dogovor za individualne sastanke.

Dosadašnja suradnja s jedinicama lokalne samouprave bila je na visokoj razini te očekujem da to i nadalje bude tako jer imamo isti cilj, a to je razvoj naših općina i gradova te ukupni razvoj Županije. Sve nas veže zajedništvo jer što god da se dobro napravi u nekoj od općina ili gradova, dobro je i za Županiju te moramo biti jedinstveni u našim naporima za boljitak života građana. Korisno se ugledati na Hrvatsku zajednicu županija koja odlično funkcionira unatoč različitosti svake od županija te tako moramo i mi djelovati – različiti, ali složni u važnim pitanjima“, poručio je župan te predstavio točke dnevnog reda.

Prva se točka odnosila na PORA-u Regionalnu razvojnu agenciju Koprivničko-križevačke županije, a ravnateljica Melita Birčić predstavila je aktivnosti PORE-e u ulozi regionalnog koordinatora, dodavši kako je od velike važnosti njihova stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi kako nacionalnih, tako i EU projekata, za što općine uglavnom nemaju vlastite kapacitete. Također je bilo riječi i o obvezama temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koje se odnose na provedbene programe jedinica lokalne samouprave, njihove planove razvoja te imenovanje lokalnih koordinatora, odnosno ažuriranje tih podataka. Ravnateljica Birčić naglasila je kako je stručna pomoć PORA-e u izradi provedbenih planova besplatna za jedinice lokalne samouprave te ih je pozvala na daljnje partnerstvo i suradnju. Što se tiče aktualnih natječaja, predstavila je mjeru 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja, također pozvavši okupljene da se jave u PORA-u u pripremi ovih projekata. Ostale teme o kojima je govorila ravnateljica Birčić odnosile su se na Razvojni sporazum pet sjevernih županija u koji je uključeno šest županijskih projekata vrijednih 3 milijarde kuna te na ITU mehanizam koji predstavlja značajan izvor financiranja za razvojne EU projekte, a obuhvatio bi i Grad Koprivnicu kao središte Županije. Predstavnici jedinica lokalne samouprave izrazili su veliko zadovoljstvo suradnjom s PORA-om, koja im je uvelike pomogla svojom stručnom i tehničkom podrškom u dosadašnjoj pripremi i provedbi projekata.

Informacije o uredbama i naknadama za istraživanje te eksploataciju ugljikovodika i mineralnih sirovina na području Županije predstavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac. Govoreći o tijeku zakonskih promjena i pokušaja da se postotak koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave poveća, pročelnik Štimac je kazao kako su prihodi od eksploatacije 2012. bili 126 milijuna kuna, a 2020. pali su na svega 40, s time da na području županije postoji 18 eksploatacijskih polja pijeska i šljunka te 16 ugljikovodika. Zaključno je dogovoreno kako će se nastaviti s inicijativom prema Vladi RH za promjenu zakonske regulative.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević predstavio je dinamiku rješavanja predmeta u Upravnom odjelu koji se odnose na suradnju s jedinicama lokalne samouprave te ih je pozvao da što ranije prikupe potrebnu dokumentaciju kako bi se sve riješilo sukladno potrebnim rokovima.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek predstavila je aktualnosti iz svog područja. Načelnike i gradonačelnike informirala je o temi rada mrtvozorničke službe, dodavši kako je, sukladno članku 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Županijska skupština nadležna za organizaciju i rad mrtvozorničke službe na području županije te imenuje mrtvozornike na prijedlog općinskih odnosno gradskih vijeća. Također se osvrnula i na nedostatak liječnika po općinskim ambulantama, unatoč naporima koje Županija poduzima – poput sufinanciranja kamata na stambene kredite.

Sljedeća točka odnosila se na aktualnosti iz područja civilne zaštite koje je predstavio zamjenik župana Ratimir Ljubić. Kako je istaknuo, jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, moraju imenovati nove članove stožera koje imenuje izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost, a sve promjene u sastavu stožera civilne zaštite potrebno je odmah dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite – Službi civilne zaštite Koprivnica. Druga tema odnosila se na nabavu vatrogasne opreme prema preporukama provedene revizije na temelju kategorizacije i analiza potreba pojedinih općina i gradova te je važno u narednom razdoblju utvrditi višegodišnji plan opremanja vatrogasnih organizacija.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije Željka Kolar zatim je predstavila aktivnosti koje provode, s naglaskom na mogućnosti suradnje s jedinicama lokalne samouprave. Načelnici i gradonačelnici ujedno su dobili svoje primjerke karte zaštićenih područja i područja ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000).

Posljednju točku predstavila je pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić, a odnosila se na informacije vezanih uz projekt „Koprivničko-križevačka županija-prijatelj djece“, gdje je pohvalila jedinice lokalne samouprave na doprinosu stvaranja sadržaja za djecu te ih pozvala da se još aktivnije uključe u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“. Isto tako, predstavnike jedinica lokalne samouprave informirala je o otvaranju Javnog poziva kandidatima za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe popisa stanovništva, kućanstava i stanova te pozvala ih na suradnju u provedbi predstojećih aktivnosti vezanih uz popis stanovništva.

Kao zaključak Kolegija, župan je izrazio zadovoljstvo okupljanjem i konstruktivnom suradnjom gradonačelnika i načelnika, dodavši kako je to bila prilika za razmjenu iskustava te je svima poželio uspješno djelovanje na dobrobit svojih sredina. Dodao je kako je ovo odlična platforma s koje se mogu slati zaključci i inicijative prema centralnoj vlasti.

Uime predstavnika gradova, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio je važnost komunikacije jedinica lokalne i regionalne samouprave i rješavanje zajedničkih problema. Županu je zahvalio je na podršci u uključenje Koprivnice u ITU mehanizam, što će mnogo značiti ne samo za razvoj za razvoj Grada nego i okolnih općina te cijele Županije.

Kao predstavnik načelnika općina, načelnik Peteranca Ivan Derdić pohvalio je župana na organizaciji Kolegija kao modela gdje svi predstavnici jedinica lokalne samouprave imaju priliku za raspravu i iznošenje svojih problema. Izrazio je zadovoljstvo sudjelovanjem, obzirom da mu je to prvi mandat kao načelniku, te je dodao kako se zajedničkim djelovanjem može mnogo toga promijeniti i doprinijeti razvoju cijelog ovog kraja. Za kraj je poručio kako se veseli daljnjoj suradnji sa Županijom i kolegama načelnicima i gradonačelnicima.

 

Služba ureda župana