Na stručnom skupu predstavljene preventivne aktivnosti PU KKŽ

U Donjoj Stubici, od 31. svibnja do 2. lipnja, u organizaciji udruge Sigurna cesta održan je 3. državni stručni skup u sklopu projekta „Prometna preventiva u predškolskim ustanovama“. Tema ovogodišnjeg stručnog skupa bila je prevencija stradavanja djece predškolske dobi u cestovnom prometu, a raspravi su prisustvovali i predstavnici PU Koprivničko-križevačke.

Sudionici skupa razmijenili su iskustva u radu s djecom na prometnoj kulturi u lokalnim sredinama, predstavljeni su didaktički i edukativni materijali za lakše učenje i snalaženje u prometu te su provedene radionice u s ciljem poticanja učenja i procjenu dostignuća djece u području odgoja i obrazovanja za prometnu kulturu i sigurnost djece u prometu.

Službenici Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa PU KKŽ predstavili su velik broj preventivnih aktivnosti koje provode u dječjim vrtićima diljem županije, s posebnim naglaskom na preventivnu akciju „Siguran prijevoz djece u vozilima“ te suradnju sa Savjetom za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije. Također, na Skupu su obrađene teme stradavanja djece u prometnim nesrećama, smještaja djece i dječjih autosjedalica u vozilima i stresora u prometu.

Skupu su prisustvovale i članice tima za prometnu preventivu iz koprivničkog Dječjeg vrtića Tratinčica.

Služba ureda župana