Na radnom sastanku u sklopu projekta „Izgradnja urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi“ Republika Hrvatska predstavljena kao primjer dobre prakse

U sklopu dvogodišnjeg regionalnog projekta „Izgradnja urbane otpornosti u Jugoistočnoj Europi – SEE URBAN“  kojeg zajednički financiraju Europska unija i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), održan je prvi radni sastanak kojemu je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao stručni suradnik za zaštitu i spašavanje Stjepan Behin.

Na sastanku održanom u Bijeljini predstavljeni su projektni ciljevi,  istaknuta je potreba jačanja suradnje jedinica lokalne i regionalne samouprave te je prikazan primjer prakse koju Republika Hrvatska provodi u području smanjenja rizika od nastanka katastrofa te izgradnje funkcionalnog sustava zaštite i spašavanja koji se temelji na platformi županija i gradova.

Stručni suradnik za zaštitu i spašavanje Behin u izjavi za medije osvrnuo se na poplave koje su 2014. godine zahvatile područje Koprivničko-križevačke županije te je predstavio način na koji su sanirane posljedice prirodne nepogode, uz naglašavanje važnosti suradnje jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dodao je kako Županija raspolaže s profesionalnim snagama u sklopu Javnih vatrogasnih postrojbi te brojnim dobrovoljnim snagama koje se angažiraju u kriznim situacijama

Najprije smo imali koordinaciju hrvatskih gradova i županija pa smo, s obzirom na europske projekte na koje treba aplicirati, prešli na platformu povezivanja lokalnih i regionalnih jedinica s Republikom Hrvatskom i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje“, kazao je Behin.

Voditeljica projekta Aida Hadžić -Hurem istaknula je kako je cilj projekta uspostava efikasnih mehanizama koordinacije između institucija kako bi se smanjio rizik od katastrofa na lokalnoj razini te kako bi se spriječile ljudske žrtve i ekonomska šteta.

Projektom „SEE URBAN“ uz pomoć primjera dobre prakse želi se utjecati na smanjenje rizika od katastrofa i umanjiti posljedice prirodnih nepogoda, dok su ključne projektne aktivnosti usmjerene na uspostavljanje modela udruživanja i suradnje jedinica lokalne i regionalne samouprave, jačanje institucionalnih kapaciteta i podizanja svijesti javnosti o prirodnim nepogodama. Inicijativa za pokretanje projekta stigla je iz iskustva u poplavama 2014. godine, a uz Bosnu i Hercegovinu, projekt se provodi i u Albaniji, Srbiji, Kosovu, Makedoniji te Crnoj Gori.

Služba ureda župana

Izvor fotografije: Bsnia Daily, March 20. 2017