Na natječaj prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. prijavljeno 11 projekata vrijednosti 8,6 milijuna eura

Povodom obilježavanja Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata, koje će Županija obilježiti u razdoblju od 9. do 19. svibnja Tjednom EU fondova Koprivničko-križevačke županije, u prostorima Županijske uprave u utorak, 7. svibnja održana je konferencija za medije. Glavna tema konferencije za medije bili su prijavljeni projekti na 2. po redu natječaj INTERREG V-A u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., a bila je to prilika i za osvrt na ostale projekte financirane EU sredstvima koji se provode na području Županije.

Domaćin konferencije bio je župan Darko Koren, sa zamjenicima Darkom Sobotom i Ratimirom Ljubićem, a kao što je naglasio, na konferenciji se željelo dati priliku načelnicima općina i ravnateljima ustanova da predstave projekte u kojima sudjeluju. Također je dodao kako je na razini Županije „u provedbi 25 projekata vrijednih preko 300 milijuna kuna“ te istaknuo kako su upravo „općine napravile velik iskorak u povlačenju EU sredstava, u čemu PORA Regionalna razvojna agencija ima značajnu ulogu kao regionalni koordinator“. Samo u prošloj godini PORA je pružila stručnu i savjetodavnu pomoć u pripremi i provedbi ukupno 82 EU projekta vrijednosti 509,7 milijuna kuna.

Od najznačajnijih projekata spomenuo bih POZDRAV koji ima za cilj poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Županiji, gdje smo 8 milijuna kuna uložili u infrastrukturu u Domu zdravlja i općinama te nabavu medicine opreme, dok smo preko projekta „Prilika za sve 3“, u partnerstvu sa 17 osnovnih i 6 srednjih škola i PORA-om, pružili stručnu podršku za 66 učenika s teškoćama u razvoju, projekt „Svi u školi, svi pri stolu 3“ kojim su osigurani školski obroci za 1334 učenika i vrijedan je 1,3 milijuna kuna. Još bih spomenuo projekt „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek” u Koprivnici” i energetske obnove školskih zgrada u Virju i Drnju. Također treba izdvojiti i projekte prijavljene na INTERREG natječaj, to je njih 11 vrijednosti 8,6 milijuna eura, a od prijavitelja s hrvatske strane to su općine Legrad, Gola, Virje, Drnje i Koprivnički Ivanec, županijska Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, srednje i osnovne škole, vrtići, županijska Turistička zajednica“, pojasnio je župan.

Ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Melita Birčić kazala je kako su protekla tri mjeseca radili na natječaju Programa prekogranične suradnje Mađarska Hrvatska, koji je trajao do 3. svibnja, a sukladno ulozi Zakonu o regionalnom razvoju i ulozi PORA-e kao regionalnog koordinatora, jedinicama lokalne samouprave i institucijama pružena je stručna pomoć u pripremi projekata.

Mi smo održali niz sastanaka i radionica s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i institucija te smo stručno pomogli u pripremi ukupno 11 projekata, kao što je spomenuo župan, od čega je osam jedinica lokalne samouprave. Od tih projekata važno je naglasiti da su njih pet infrastrukturni projekti, a gotovo 40% od ukupnog iznosa odnosi se na infrastrukturu i opremu za hrvatske partnere. Kada govorimo o prioritetima koji su se iz natječaja financirali tada moramo reći da na turističke atrakcije ide 7,1 milijuna ili pet projekata, u području obrazovanja kandidirano je četiri projekta, a na tematsku suradnju kandidirana su dva projekta. Ova ulaganja u infrastrukturu svakako su velik iskorak za sve nas.“, dodala je ravnateljica Birčić te ukratko opisala projekte, napomenuvši kako ih je 157 prijavljeno na natječaju s hrvatske i mađarske strane. Osim ulaganja u infrastrukturu i opremu, u planu su i edukacije, suradnja dionika s obje strane, a sve s ciljem razvoja prijateljstva i prekogranične suradnje, što će biti temelj za nove projekte koji će se u budućnosti kandidirati na EU natječaje. Za buduću perspektivu teritorijalna suradnja trebala bi biti još izdašnija u financijskom smislu, a ravnateljica Birčić zahvalila je svim partnerima, a posebno načelnicima, koji su ukazali povjerenje PORA-i  te zaželjela uspješnu realizaciju aktivnosti.

Načelnik Općine Virje Mirko Perok osvrnuo se na dva projekta prekogranične suradnje, s time da je jedan prijavila Općina, a drugi se odnosi na Dječji vrtić „Zrno“: „Teme prvog projekta su turizam i gastronomija, a obzirom da Virje ima dvije značajne manifestacije – Virovsku prkačijadu i Martinjske dane, preko ovog projekta planiramo se opremiti i pomoći našim udrugama koje sudjeluju u ovim manifestacijama. Dio koji se odnosi na Općinu je 165.000 eura, a u drugom projektu na vrtić otpada 109.000 eura. U sklopu vrtića imamo sportsku dvoranu koju ćemo opremiti svim potrebnim spravama, a u planu je nabaviti i vanjsko multifunkcionalno dječje igralište. Izuzetno smo zadovoljni suradnjom s PORA-om, a osim spomenutih planova, provodimo još tri EU projekta koji su vrijedni preko 10 milijuna kuna.“

Načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić također je zahvalio PORA-i što je jedinice lokalne samouprave prepoznala kao vrijedne partnere koji mogu realizirati ove projekte te istaknuo: „Hvala PORA-i što nam je napisala projekte, koje mi sami, sa svojim administrativnim kapacitetima, ne bi mogli. Spomenuta su dva projekta Općine, mi smo na kraju prijavili tri projekta, a riječ je o povezivanju turističkih atrakcija rijeka Mure i Drave te jezera Šoderica, što su sigurno jedni od većih turističkih potencijala Županije. U prvom projektu partneri su nam županijska Turistička zajednica i Općina Drnje te Grad Zalakaros, na Općinu otpada 400.000 eura, a radi se o izgradnji vodenog dječjeg igrališta na Šoderici i nabavi mobilnih sauna. Drugi projekt je izgradnja biciklističkih staza, gdje ćemo za Općinu dobiti 421.000 eura. Dosad smo jedina Općina koja je dobila sredstva i to dvaput iz prekogranične suradnje. Očekujemo da nam ovi projekti prođu, trenutno ih imamo u provedbi 11 EU projekata.“

Na konferenciji se obratio i načelnik Općine Drnje Petar Dombaj te dodao: „Zahvale svima na suradnji, kad kažu da nikad nije lakše do europskog novca, to nije u potpunosti istina jer iako ima puno natječaja, no još je više mukotrpnog rada, utrke s vremenom i napora da bi se realiziralo sve ono što želimo. Bez PORA-e realizacija nijednog projekta ne bi bila moguća i mi smo svjesni toga. Na nagovor PORA-e i Općine Legrad ušli smo s njima u suradnju kao partner u projektu Playful water i dobili 220.000 eura za Općinu, a u centru Drnja planiramo izgraditi vodenu atrakciju namijenjenu najmlađima i raditi na turističkim potencijalima. Svaka je općina jedinstvena u različitosti, kao što kaže geslo Europske unije, i svima želim da imamo isti cilj, da se svi razvijamo i da budemo ogledni primjer u suradnji sa Županijom na razini Hrvatske.“

Hlebine su u suradnji s PORA-om i Županijom prijavile naš najveći projekt dosad, projekt CoolTour Drava vrijedan 1,6 milijuna eura, s time da se na naš dio odnosi 906.000 eura. To je dio sredstava koja su potreba za rekonstrukciju i nadogradnju hlebinske Galerije koja je ušla u prvu fazu rekonstrukcije, i objekt je koji predstavlja kulturnu baštinu Hlebina i Hrvatske i brend naivne umjetnosti. Ovo nam je peti projekt u ovoj godini, a s PORA-om smo ih dosad ostvarili desetak. Najveći cilj nam je unaprjeđenje turističke infrastrukture i vraćanje turizma u zlatno doba. Zahvaljujem Županiji koja nam je nositelj u projektu jer mi ne možemo predfinancirati projekt iz našeg proračuna i hvala svima koji su nam pomogli u tome, a posebno PORA-i na uspješnoj dosadašnjoj suradnji.“, istaknula je načelnica Općine Hlebine Božica Trnski.

Načelnik Općine Gola Stjepan Milinković govorio je o adaptaciji i prenamjeni starog župnog dvora u posjetiteljski ekološki centar te dodao: „Koristim priliku da zahvalim na stručnosti i suradnji PORA-i i Županijskim službama, zadovoljstvo nam je što smo dio zajedništva i što zajedno radimo i stvaramo. Svjedoci smo tome koliko je to truda, napora i posla, a projektom koji smo prijavili želimo aktivirati naše turističke potencijale. Prepoznatljivi smo po očuvanju prirode, a naš župni dvor je reprezentativan objekt i želimo napraviti mjesto na koje bi dolazili mladi.“

Ravnatelj Strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar također je zahvalio PORA-i što je odradila logistiku za njihov projekt i osmislila ga na najbolji mogući način te pojasnio: „Mi smo dosta jaki u obrazovanju, idemo prema robotici i mehatronici, a prepoznali su nas i u projektu Centra kompetencije. Ovim projektom učenike ćemo upoznati s mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja u modernim tehnologijama, a nastavnicima omogućiti stručno usavršavanje. Kroz projekt pomoći ćemo da se STEM tehnologija robotike i mehatronike prikažu mlađim generacijama, provodit ćemo i kampove te izraditi kurikulume i ulagati u opremu. Budžet je 236.000 eura, od toga 91.000 otpada na školu Đurđevac, te još jednom zahvaljujem svima na suradnji.“

Konferenciji je prisustvovala i pomoćnica direktora županijske Turističke zajednice Kristina Sočev, budući da Zajednica također ima dva prijavljena projekta, kao i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, u ime koje je bila prisutna ravnateljica Željka Kolar. U sklopu projekta coop MDD Javne ustanove najavljeno je otvaranje Riječne škole u Županiji koja se nalazi blizu ušća Mure u Dravu i to 22. svibnja, povodom Dana zaštite prirode i bioraznolikosti.

Za kraj konferencije, pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić najavila je Tjedan EU fondova Koprivničko-križevačke županija koji će se održati od 9. do 19. svibnja, a nositelji su Županija i PORA, uz podršku Grada Koprivnice, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica i županijske Obrtničke komore. Događanje je planirano kao tjedan edukacija, otvorenih vrata institucija, predavanja i konferencija, a naglasak je stavljen na prezentaciju EU projekata s područja Županije koja će se održati 16. svibnja na Zrinskom trgu u Koprivnici.

Služba ureda župana