Na matematici nije dosadno

Mnogima matematika predstavlja problem ali da ona može biti zanimljiva, zabavna i primjenjiva, pokazali su gimnazijalci 2.b, 3.a i 4.a razreda. Može li se srce matematički definirati, pokazali su učenici 2.b razreda koji su postavili izložbu pod nazivom Matematičko Valentinovo. Prikazali su ljubavne jednadžbe i nacrtali grafove krivulja koji imaju oblik srca. Učenici 4.a razreda pripremili su izložbu povodom Dana broja π. Znamo da je broj π decimalan broj s beskonačno mnogo decimala, a najviše ljudi ga poistovjećuje s brojem 3.14 (iako matematički to je loša aproksimacija). Dan broja π obilježava se 14. ožujka jer u američkom zapisu datuma 3/14 to su upravo znamenke broja π. Ove godine poklopilo se prvih deset decimala broja (3.141592653) mjeseca 3. dana 14. godine 15. u 9 sati 26 minuta i 53 sekunda. Zanimljivo je da se to događa svakih 100 godina. Kako se matematika primjenjuje u konkretnim situacijama, mogli su naučiti učenici 3.a razreda na izvanučioničkoj nastavi u dvorištu škole. Što rade geodeti i kakav aparat koriste u svom radu, pokazao je Sven Novosel koji je na sat matematike donio očev teodolit. Učenici su mjerili visinsku razliku terena na kojem su sagrađene dvorana i zgrada škole te koristili trigonometrijske metode za izračunavanje.

Marina Njerš, prof. savjetnik