Na inicijativu Županije održan sastanak s Predsjedništvom Hrvatske zajednice općina o problematici eksploatacije energetskih i neenergetskih mineralnih sirovina

Župan Darko Koren, zamjenik župana Darko Sobota, saborski zastupnik Damir Felak i pročelnici županijskih upravnih tijela u srijedu, 6. ožujka održali su radni sastanak s Predsjedništvom Hrvatske zajednice općina – predsjednikom Martinom Baričevićem, dopredsjednicima Glorijom Paliskom i Slavkom Prišćanom te članovima Upravnog odbora Sinišom Pavlovićem i Matom Čičkom. Sastanak je nastavak višegodišnjih inicijativa Županije koje se odnose na raspodjelu naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a razgovaralo se o ulozi i interesima općina pri eksploatiranju energetskih i neenergetskih mineralnih sirovina na njihovim administrativnim područjima.

Sudionici sastanka zajednički su ustanovili kako lokalna zajednica trpi materijalne štete na fizičkoj infrastrukturi, pri eksploataciji ugljikovodika moguća su emisije čestica koje onečišćuju zrak i ugrožavaju zdravlje stanovnika, a smanjena je i apsorpcijska moć jedinica lokalne samouprave za korištenje bespovratnih sredstava EU. Također, ukupni održivi razvoj usporen je zbog nedostatnih izvora iz rudnih renti, a okupljeni su rad nadležnih inspekcija procijenili nedovoljno učinkovitim.

Mjera za kompenzaciju štetnih utjecaja pri eksploatacijama mineralnih sirovina novčana je naknada koja se određuje Odlukom Vlade RH, Uredbom, a župan je predstavnicima Hrvatske zajednice općina predstavio sve aktivnosti Koprivničko-križevačke županije kojima se od 2014. godine traži izmjena Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a ista se odnosi i na naknadu za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina.

Od 2014. godine zbog prekomjernog proračunskog deficita središnje države, a sa svrhom smanjenja deficita, Vlada je donijela u Okviru Programa konvergencije RH za razdoblje 2015. -2018. godine novu Uredbu koja u prihode države uključuju i naknade od pridobivenih mineralnih sirovina s udjelom države od 50% naknade na štetu proračuna jedinica lokalne samouprave u udjelu koji je smanjen za 20% naknade i iznosi 30% od ukupne naknade.

U 2017. godini i nadalje prestali su postojati razlozi za mjere fiskalne politike jer središnji državni proračun ostvaruje suficit, stoga je župan predlagao promjenu odluke o rasporedu naknade – prvo u procesu donošenja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, što nije provedeno. U siječnju 2019. župan je uputio dopis nadležnom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se predlaže promjena članka 6. postojeće Uredbe o novčanoj naknadi na način da se ukupna naknada od 10% za pridobivene mineralne sirovine dijeli u omjerima: 60% u korist jedinica lokalne samouprave, 35% u korist Županije, a 5% državi za troškove provođenja Zakona.

Predsjedništvo Hrvatske zajednica općina zaključilo je kako je prijedlog Županije prihvatljiv i od interesa za općine te će se pridružiti inicijativi u postupanju prema nadležnom Ministarstvu.

Služba ureda župana