Muzej grada Koprivnice izložio novovjekovnu partu

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, zamjenik župana Ivan Pal, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Branka Cuki te viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač posjetili su izložbu novovjekovne parte na ljudskoj lubanji u Muzeju grada Koprivnice.

Lubanja je pronađena tijekom arheoloških istraživanja 2011. godine na lokalitetu Virje-Sv. Martin, a pronađeni grob nalazio se u sklopu novovjekovne sakristije prigrađene uz kasnogotičku crkvu. Lubanja sadrži dobro očuvano brončano oglavlje, odnosno partu izrađenu od spiralne žice aplicirane na podlogu, a oblikovana je u nizu vegetabilnih medaljona, cvjetova.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja Muzej grada Koprivnice niz događanja, primjerice interdisciplinarnu izložbu „Primjena matematike u svakodnevnom životu“ koja će se održati 18. svibnja s početkom u 18,00 sati, u Gradskom parku će se 19. svibnja predstaviti prostorna instalacija Drava Art Biennale Gordane Špoljar Andrašić s početkom u 18,30 sati dok će Galerija Koprivnica održati izložbu fotografija „Priča o parku“ s početkom u 19,00 sati. Posljednjeg dana obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, 20. svibnja u 19 sati u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama bit će predstavljena samostalna likovna izložba Zlatka Štrfičeka.

Služba ureda župana