MRRFEU objavilo rezultate poziva za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina – za tri općine u Županiji odobreno 730 tisuća kuna

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2021. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Prijave na Poziv za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina podnosile su se do 21. lipnja 2021. godine.

Općinama u Koprivničko-križevačkoj županiji odobreno je sufinanciranje projekata u ukupnoj vrijednosti 730 tisuća kuna, a riječ je o općinama Rasinja, Sokolovac i Peteranec. U Rasinji će se modernizirati lokalna cesta, za što je odobreno sufinanciranje od 250 tisuća kuna, u Sokolovcu će se adaptirati Društveni dom u Pešćeniku, što je također sufinancirano s 250 tisuća kuna, a u Peterancu je odobreno 230 tisuća kuna za modernizaciju ceste i izradu ugibališta. PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pripremila je dvije od ove tri prijave.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

 

Služba ureda župana