Mjesec borbe protiv ovisnosti u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica

Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježava se u cijeloj Hrvatskoj svake godine od 15. studenoga do 15. prosinca. Provođenjem raznih aktivnosti nastoji se informirati društvo o zlouporabi sredstava ovisnosti i potaknuti ga na suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu.
U Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica obilježavanje se provodi u sklopu školskog preventivnog programa koji vodi pedagoginja Vesna Balent. Ove godine Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježen uz pomoć 12 učenika edukatora iz 1.d razreda projektom od tri povezane aktivnosti. Učenici edukatori sudjelovali su u svim fazama projekta, uz mentorstvo razrednice profesorice Marine Furkes i psihologinje Jasmine Šandor.
U prvom su koraku učenici edukatori proveli anketu o ovisnostima u svim prvim razredima. Cilj je bio pobliže se upoznati sa zastupljenošću konzumacije pojedinih sredstava ovisnosti kod učenika prvih razreda i razlozima koji ih potiču na konzumaciju. Dobiveni podaci iskoristili su se na dva načina – prvo, prezentirali su se na sjednici Nastavničkog vijeća kako bi se profesore upoznalo s trenutnim stanjem konzumacije sredstava ovisnosti kod učenika, a kao drugo, koristili su kao uvod u rasprave koje su učenici edukatori proveli u svim prvim razredima na satovima razrednih odjela. Cilj rasprava o konzumiranju sredstava ovisnosti je potaknuti učenike da zbog argumenata i stavova svojih vršnjaka razmisle o štetnim utjecajima i posljedicama konzumacije sredstava ovisnosti.

Jasmina Šandor, mag. psych.