Ministar Orsat Miljenić održao prezentaciju o reorganizaciji pravosuđa

U srijedu, 26. veljače zamjenik župana Ivan Pal sudjelovao je na sastanku sa ministrom pravosuđa Orsatom Miljenićem. Ministar je prezentirao ideju reorganizacije i preustroja sudstva za koju smatra da je racionalnija, jeftinija i efikasnija od sadašnje prakse. Osim zamjenika župana, na sastanku su bili prisutni koprivnička gradonačelnica Vesna Želježnjak, njezin zamjenik Mišel Jakšić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice Zoran Gošek i predsjednici stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću. Prisutni su izrazili zabrinutost da će postupci koje ljudi vode pred sudovima postati nedostupni, odnosno da će građani Koprivnice, ali i cijele Koprivničko-križevačke županije, svoje predmete morati ići rješavati u druge gradove.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Pavlek, v. r.