Ministar Ćorić u svom posjetu Županiji podržao projekt Piškornice i poručio kako RCGO nema alternative

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić sa suradnicima je u ponedjeljak, 1. listopada boravio u posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji gdje se na radnom sastanku, kojemu su bili domaćini župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota, razgovaralo o projektima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Teme sastanka bile su Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica, hidroelektrane na rijeci Dravi te projekti aglomeracija na područjima Koprivnice, Đurđevca i Križevaca, a sastanku su prisustvovali i tajnica u Kabinetu ministra Irena Relić, saborski zastupnici Damir Felak, Branko Hrg i Željko Lacković, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, gradonačelnik Križevaca Mario Rajn, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, direktor Piškornice d.o.o. Mladen Ružman, direktor Piškornice sanacijsko odlagalište d.o.o. Marijan Blažok, županijski pročelnici te ostali suradnici. O realizaciji projekta RCGO Piškornica govorio je direktor Ružman, dok su se gradonačelnici osvrnuli na projekte aglomeracija na svom području.

Radni sastanak bio je prilika za gradonačelnike i sve prisutne ministru uputiti brojna pitanja oko pojedinih projekata, a gradonačelnika Jakšića zanimalo je mišljenje ministra Ćorića oko raspisivanja referenduma o statusu Piškornice čija je inicijativa stigla od određenih političkih opcija te što bi to značilo za budućnost projekta. Ministar je na to odgovorio kako referendumske inicijative provode oni koji na taj način žele politički obojiti projekte i skupljati političke poene te smatra kako većina javnosti želi da se otpad nalazi što dalje od njih, no onoga trenutka kada se mora platiti zbrinjavanje tog otpada dogodi se problem te dodao: „Ne znam kakvi bi bili argumenti da se otpadom iz četiri županije negdje druge gospodari. Bilo kakvo izmještanje regionalnog centra za gospodarenje otpadom u ovom trenutku znači pad tog projekta, znači nemogućnost poštivanja rokova koji su nam propisani i znači situaciju u kojoj ove četiri županije neće imati završenu strukturu gospodarenja otpadom. To onda znači i novac koji će se morati izdvajati i narušavati život stanovnika ove četiri županije“.

Nakon sastanka, ministar je izrazio zadovoljstvo konstruktivnošću rasprava i posjetom Županijskoj upravi te je podijelio svoja razmišljanja i sa predstavnicima medija: „Održali smo doista konstruktivan i jako dobar sastanak na kojemu smo vidjeli gdje se nalaze ključni projekti iz područja koje pokriva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Najvažnija tema današnjeg sastanka bio je RCGO Piškornica, a ono što valja naglasiti je da je u tijeku izrada studije izvodljivost ovog Centra koja će biti gotova do kraja ove godine. Takvi centri završna su faza u izgradnji infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Hrvatskoj i za afirmaciju koncepta kružne ekonomije. Oni kao takvi nemaju alternativu. To je poruka koju smo danas donijeli u Koprivnicu i siguran sam da i župan i njegovi suradnici u potpunosti podržavaju ovaj projekt, što smo u konačnici i potvrdili, kao što ga podržavaju i kolege župani ostalih triju županija.

Što se tiče izgradnje dviju hidroelektrana ministar je rekao kako je Županija obzirom na svoju poziciju, interesantna i za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije. „U tom smislu izrada prostornog plana Županije, odnosno njegove izmjene i dopune, potencijalno nose i prostor za izgradnju dviju hidroelektrana, samo je pitanje kako i na koji način će se ići dalje s tom dokumentacijom, obzirom na to da će i jedan i drugi projekt biti predmetom prekograničnog propitivanja utjecaja na okoliš. Tu ćemo komunicirati s Republikom Mađarskom i vidjeti kako oni gledaju na ovaj projekt.

Kad je riječ o projektima aglomeracija ministar Ćorić je pohvalio sve gradove i njihova komunalna poduzeća nadodavši kako su ti projekti zajedno vrijedni 895 milijuna kuna, izrada dokumentacije je u završnim fazama i očekuje se da će ići u natječaje kroz dva mjeseca.

Župan je zahvalio ministru na interesu za ove važne teme prostora Koprivničko-križevačke županije te dodao: „Odgovori na naša pitanja koje smo danas dobili od ministra Ćorića uvjerili su nas da smo u projektima koje realiziramo na području Županije na pravom putu. Što se tiče teme izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica imamo otvorena pitanja, obzirom da je to projekt koji traje već jako dugo, a isto tako su se promijenile i određene okolnosti u smislu zakonske regulative i ostalog. Na temu inicijative HEP-a za izgradnju dvije hidrocentrale na rijeci Dravi, u suradnji s Ministarstvom dobili smo određene upute na koji način pristupiti našoj ulozi u toj inicijativi, dok smo glede aglomeracija na području naša tri grada i pripadajućih općina, zajedno s gradonačelnicima, dobili izvješće o stanju projekata te rezime projekata od strane Ministarstva. Zahvaljujem ministru na dolasku i dosadašnjoj komunikaciji koja je bila izuzetno svrhovita i korektna, posebno po pitanju Piškornice, koje je i političko pitanje na ovom prostoru.“

Ministar je još pojasnio kako je Republika Hrvatska u ranijoj fazi preuzela obvezu da se do 2020. godine na kućnom pragu odvaja 50% komunalnog miješanog otpada, što je ambiciozan cilj, no poduzima se sve što je u mogućnosti da se ostvari. Također je spomenuo kako je ovo godina infrastrukture te kako su odobrili  sredstva za preko 80 reciklažnih dvorišta, a edukativnim aktivnostima su pokrili više od 2 milijuna građana. Obzirom da se prepoznalo interes za spremnike, u narednim se mjesecima može očekivati natječaj za nabavu spremnika za cijeli teritorij Hrvatske, kao i natječaji za sortirnice.

Nakon pauze u promišljanju o gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj, koja je bila uzrokovana činjenicom da su želje bile daleko od mogućnosti i mi smo se uhvatili posla, i siguran sam da ćemo, u suradnji sa županijama, jedinicama lokalne samouprave i građanima, uspjeti ispuniti naš cilj. Hrvatska je u društvu 14 zemalja članica EU, i druge zemlje imaju izazova na svom putu, i još jednom ću naglasiti ono što vidim na terenu, a to je da su građani svjesni važnosti odvajanja otpada i potrebe da Lijepu našu učinimo još ljepšom. Hrvatska generira 20% svog BDP iz turizma, a zaštita okoliša je pretpostavka daljnjeg gospodarskog razvoja i kvalitete života za sve nas.“, poručio je ministar na kraju sastanka.

Služba ureda župana