Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice na obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i potaknulo sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu. Ove je godine tema obilježavanja “Osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti”.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je postizanje boljeg razumijevanja problema osoba s invaliditetom u široj društvenoj zajednici, a Koprivničko-križevačka županija i nadalje će biti na raspolaganju za pomoć i podršku kroz potrebne aktivnosti i projekte, kako bi zajedno s udrugama i institucijama doprinijeli poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom. Tako se ublažavaju posljedice socijalne isključenosti, ali i senzibilizira javnost na potrebe osoba s invaliditetom u zajednici, s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

Potpisivanjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 2007. godine, Republika Hrvatska obvezala se da će poštivati i odredbe koje se tiču prava na rad i zapošljavanja, pristupačnosti, zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja, rehabilitacije, neovisnog života i uključenosti u zajednicu uz osiguravanje razumne prilagodbe i bez diskriminacije. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebno ranjivu populaciju.