Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca kada je 1948. godine potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima u UN-u. Svake godine Dan ljudskih prava mijenja svoj slogan, a ovogodišnji slogan je „Naša prava. Naše slobode. Zauvijek“.

Cilj ovog slogana je promicati i podići svijest o dva međunarodna saveza o ljudskim pravima na njihovu 50-tu obljetnicu. Radi se o Međunarodnom sporazumu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima koji zajedno s Općom deklaracijom o ljudskim pravima čine Međunarodnu povelju ljudskih prava, utvrđujući građanska, politička, kulturna, ekonomska, socijalna i prava koja rođenjem postaju prava svih ljudskih bića.

“Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima… Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom”, samo su neka od načela Deklaracije, a ugrađena su u temeljne pravne akte većine modernih država svijeta.

Deklaracija sadrži ukupno 30 članaka te predstavlja prvo globalno izražavanje prava svih ljudskih bića odnosno prava ljudi na “život, slobodu i sigurnost – bez ikakvih razlika”. Unatoč Deklaraciji, danas su ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba te manjinskih skupina ugrožena u razvijenim zemljama, a posebno u nerazvijenim zemljama diljem svijeta.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.