Međunarodni dan djeteta

Ujedinjeni narodi i UNICEF svake godine obilježavaju Dan djeteta 20. studenog. Tog datuma je Generalna skupština UN-a 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina kasnije i “Konvenciju o pravima djeteta”.

Djeca su važna i najosjetljivija skupina našeg društva. I umjesto da ih štitimo i danas se u pojedinim dijelovima svijeta ona iskorištavaju kao radna snaga i sudjeluju u ratnim sukobima.

Zato je danas pravi trenutak da se još jednom podsjetimo na njihova prava i preispitamo koliko sami činimo za njih.

Župan Darko Koren