Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini

Na sastanku održanom 22. studenog 2021. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

LISTU REDA PRVENSTVA

za dodjelu studentskih stipendija studentima

s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini

Poveznica za preuzimanje Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, pristup rezultatima Javnog natječaja omogućen je samo onim kandidatima koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj. Identifikacija kandidata vrši se prema broju prijave koja je dodijeljena svakom od kandidata prilikom podnošenja zahtjeva za Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2021./2022. akademskoj godini.

Ako dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20).

Studenti u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi  odluku  o  dodjeli studentskih  stipendija  u  tekućoj  akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju sa studentima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine