Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini

Na sastanku održanom 30. studenog 2020. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

L I S T U  R E D A  P R V E N S T V A
za dodjelu studentskih stipendija studentima
s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini

Na sljedećoj poveznici možete vidjeti LISTU PRVENSTVA.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), te u skladu s Politikom zaštite privatnosti osobnih podataka koja je objavljena i može se pročitati na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/uprava/politika-zastite-privatnosti-osobnih-podataka/, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe i otkrivanja osobnih podataka, pristup rezultatima Javnog natječaja omogućen je samo onim kandidatima koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj. Identifikacija kandidata vrši se prema broju prijave koja je dodijeljena svakom od kandidata prilikom podnošenja zahtjeva na studentsku stipendiju Koprivničko-križevačke županije.

Ukoliko dva ili više studenta imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima temeljem članka 9. stavka 4. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16, 15/18, 13/20 i 20/20).

Studenti u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi  odluku  o  dodjeli studentskih  stipendija  u  tekućoj  akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju sa studentima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja
Koprivničko-križevačke županije