Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2017./2018. akademskoj godini

Na sastanku održanom 30. listopada 2017. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je

LISTU REDA PRVENSTVA
za dodjelu studentskih stipendija studentima
s područja Koprivničko-križevačke županije u 2017./2018. akademskoj godini

Listu možete vidjeti OVDJE.

Ukoliko dva ili više studenata imaju jednak broj bodova, prednost na Listi reda prvenstva ima student koji ostvari veći broj bodova po utvrđenim kriterijima redom temeljem članaka 16., 17., 11., 12., 13., 15. i 14. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16.).

Studenti u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste reda prvenstva mogu preporučeno poštom podnijeti pisani prigovor Županu Koprivničko-križevačke putem Povjerenstva.

Odluku po prigovoru donosi Župan, protiv odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na temelju Liste reda prvenstva, a nakon rješavanja po prigovorima, Župan donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija u tekućoj akademskoj godini.

Na temelju odluke Koprivničko-križevačka županija, zastupana po Županu, sklapa ugovore o stipendiranju sa studentima, kojima se uređuju međusobna prava i obveze.

KLASA: 604-02/17-01/29
URBROJ: 2137/1-07/07-17-6
Koprivnica, 31. listopada 2017

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja
Koprivničko-križevačke županije