„Latica“ zahvalila Županiji

Dobra suradnja Kluba Latica, Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica i Koprivničko-križevačke županije nastavlja se i dalje. Ovaj iznimno aktivan Kluba svojim brojnim edukativnim radionicama i zalaganjem za prava osoba s mentalnom retardacijom prepoznat je kao važan segment lokalne zajednice. Ovog su ljeta članovi „Latice“ boravili na otoku Krku, a njihov je put pomogla i Županije s iznosom od 7.000,00 kn. Članovi Kluba danas su i pismeno zahvalili na toj potpori županu Korenu i zamjenicima Župana kao i cijeloj Upravi.